Programy a aktivity podpory zdraví

  • Den zdraví – screeningové vyšetření rizika civilizačních chorob
  • „Zdravá komunikace – Řekni to přímo“
  • Kurz snižování nadváhy
  • Kurz odvykání kouření
  • Kurz prevence bolestí zad
  • Zdravý životní styl a prevence nemocí – přednášky

Podrobnější nabídku naleznete na www.nspz.cz