Přehled besed

 • Buďme zdraví (1. ročník ZŠ)
 • Zdravá výživa (2. ročník ZŠ)
 • Proč je pohyb důležitý? (3. ročník ZŠ)
 • Aby pes nekousl (4. ročník ZŠ)
 • Ne-bezpečná síť (4., 5.ročník ZŠ)
 • Dospívání – dívky (5. ročník)
 • Dospívání – chlapci (5. ročník)
 • Sexuální výchova (5. ročník ZŠ)
 • Kouření – vznik závislosti a její důsledky (5., 6. ročník ZŠ, SŠ)
 • Opilý Pozemšťan (6., 7. ročník ZŠ)
 • Kyberšikana (6. – 9. ročník ZŠ)
 • Výživa, poruchy příjmu potravy (7. ročník ZŠ, SŠ)
 • Proč nesedět odpoledne u počítače (7., 8. ročník ZŠ)
 • Jak se správně rozhodovat … (8., 9. ročník ZŠ, SŠ)
 • HIV, AIDS (9. ročník ZŠ, SŠ)
 • Rizikové sexuální chování (9. ročník ZŠ, SŠ)

ANOTACE viz. postranní menu

Přiřazení ročníku k besedám není závazné. Besedy lze přizpůsobit dle věku žáků.