PRO ŠKOLY

Realizujeme programy s interaktivními prvky, které jsou zaměřeny na prevenci v oblasti zdraví a rizikového chování.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ:

  • Systematické působení na zdraví a rizikové chování již od 1. ročníku ZŠ
  • Vhodné doplnění Minimálního preventivního programu školy
  • Cyklem besed mají možnost projít všichni žáci
  • Výběr besedy pro určitý ročník si může škola určit dle svých priorit
  • Možnost úpravy besedy pro jinou věkovou kategorii
  • Termín besedy si škola může stanovit – dle návaznosti na probírané učivo
  • Odborné konzultace k problematice
  • Realizace a příprava Dnů zdraví, Projektových dnů apod.

Přehled programů a anotace naleznete v postranním menu. Besedy lze po domluvě přizpůsobit dle vašich požadavků (např. jiná věková kategorie). Je možné zařadit i nová témata, která vycházejí z naší odbornosti. Programy je možné také realizovat při akcích mimo školu, např. ve školách v přírodě, při projektovém vyučování či na jiných akcích.