Besedy – anotace

Buďme zdraví

Při besedě si děti ujasní, jak se mají chovat a co dělat, aby dokázaly svými znalostmi a návyky předejít možnému onemocnění a zranění – jak si správně mýt ruce, jak se chovat při nachlazení, rýmě a kašli; co dělat, aby se samotné uměly vyhnout úrazu doma, ve škole, na ulici, při sportu a hrách s kamarády. Připomenou si tísňová volání a nezbytnou první pomoc.

Zdravá výživa

Beseda hravou formou objasňuje zdravou výživu od jednotlivých živin, skladby jídelníčku, pitného režimu, četnosti jídla až po velikost porce a energetickou hodnotu potravin. Dětem je zdůrazněna potřeba pestré a vyvážené stravy s ohledem na vlastní zdraví.

Proč je pohyb důležitý?

Během přednášky je dětem hravou formou objasněna potřeba pohybu, četnost tělesné aktivity, příjem a výdej energie s ohledem na vlastní zdraví, potřeba zdravé výživy a vhodný pitný režim. Děti si vyzkouší a je jim vysvětlena změna tepové frekvence při zátěži.

Aby pes nekousl

Poranění psem tvoří největší podíl ze všech úrazů způsobených člověku zvířetem. Cílem besedy je zvýšení znalostí a praktických zkušeností, jak se správně chovat při střetu se psem a jak snížit rizika možného zdravotního poškození při úrazu psem na minimum.

Žáci se naučí číst řeč těla psů, uvědomí si specifika chování psů v různých situacích, seznámí se s pravidly při kontaktu se psy, vyzkouší si, jak se chovat při ohrožení a napadení psem a ujasní si pravidla první pomoci a co dělat, když nás pes pokouše.

Ne-Bezpečná síť

Beseda o zásadách bezpečné komunikace na sociálních sítích, bezpečného využití internetu, e-mailu, mobilu. Děti se dozví, jak zacházet se svými osobními údaji, o kyberšikaně – jak jí čelit a kde hledat pomoc. Dětem jsou předkládány modelové situace, které společně řeší.

Dospívání – dívky

Dívky jsou v období kolem 11. roku věku postaveny před úkol vyrovnat se změnami, které v jejich těle probíhají, případně začnou probíhat. Beseda umožňuje dívkám získat jistotu, že tyto změny jsou naprosto přirozenou přeměnou dívky v ženu.

Dospívání – chlapci

Přiblížení a objasnění tělesných změn chlapců v období dospívání a vývoj pohlavních orgánů muže. Během besedy je vysvětlena důležitost osobní hygieny a způsob používání osobních hygienických potřeb. Chlapcům je objasněn i průběh dospívání dívek.

Sexuální výchova

Beseda navazuje na přednášky o dospívání. Objasňuje dětem funkci pohlavních orgánů, početí, těhotenství a porod, přítomnost otce u porodu, antikoncepci. S dětmi jsou diskutovány partnerské vztahy, manželství, rodičovství; potřeba zdravé výživy a zdravého životního stylu nejen nastávající matky, ale i otce.

Kouření – vznik závislosti a její důsledky

Co je image nebo flexit, proč lidé kouří (užívají e-cigaretu, vapo, nahřívaný tabák, vodní dýmku), jakými aktivitami je možné tyto činnosti nahradit, jak lze odmítnout někoho, kdo mi takové věci nabízí – práce ve skupinách (workshop). Ve druhé části, při hře na pravdu a lež, získávají žáci vhled do problematiky škodlivosti užívání tabákových výrobků a jim podobných, vzniku závislosti na nikotinu a vlivu kouření na zdraví, tělesný vzhled, okolí… Součástí programu je názorná ukázka, co se kuřákům zachytí v plicích po vykouření jedné cigarety.

Opilý Pozemšťan

Beseda je zaměřena na problematiku pití alkoholu. Hravou formou, přes pohled fiktivních mimozemšťanů, kteří považují pití alkoholu za obludný jev zvaný sebepoškozování, seznamuje žáky s nebezpečím a nesmyslností tohoto počínání.

Výživa, poruchy příjmu potravy

Cílem programu je nabourat vliv prostředí kladoucí nekritický nebo příliš úzkostný důraz na příjem potravy, tělesný výkon a proporce. Je podtrženo riziko tlaku vrstevníků, užívání anabolik a kultu krásy. Nosnou částí programu je odpověď na otázku: „Jak vypadá správně jíst?“ jakožto důležitého aspektu prevence poruch příjmu potravy.

Proč nesedět odpoledne u počítače

Beseda na základě videopříběhu nabízí vhled do způsobu trávení volného času v minulosti a v současnosti. Srovnává aktivitu pravěkého a soudobého kluka. Doba a prostředí se změnily, ale my ne. Náš mozek a naše tělo pracují v tomto ohledu stále stejně. Beseda podtrhuje důležitost pohybu a vyzvedává důvody pro aktivní trávení volného času.

Kyberšikana

Soubor aktivit sloužících k vymezení a objasnění pojmu KYBER-ŠIKANA. Důraz je kladen na projevy kyberšikany, chování agresora, jeho profil, důvody jeho počínání, chování oběti. Žáci zaujímají k tomuto fenoménu postoj. Učí se vcítit se do role poškozeného, správně se rozhodovat a hledat řešení. Získávají návod, jak se bránit.

Jak se správně rozhodovat…

Mladí lidé se denně střetávají s obtížným rozhodováním, jsou stavěni před volbu z několika možností. Beseda vede žáky interaktivní formou k prohloubení schopnosti přicházet na alternativní řešení k návykovým látkám, případně k rizikovému sexuálnímu chování a schopnosti předvídat důsledky svých rozhodnutí.

HIV, AIDS

Během besedy a hry s piktogramy si žáci ujasní, co je to virus HIV a co je onemocnění AIDS, jaké jsou cesty přenosu HIV a pohlavně přenosných infekcí a jak se před nimi může člověk chránit. Během diskuse se žáci dozví, jak by měl postupovat člověk s podezřením nákazy virem HIV. Diskutují o tom, co je to láska, sexualita, věrnost.

Rizikové sexuální chování

V rámci aktivit a diskuze jsou otevírána témata lásky, sexu a vztahu mezi nimi. Studenti mají možnost zkoumat, vzájemně porovnávat a budovat své postoje v oblasti sexuálního chování. Učí se rozpoznat rizikové sexuální chování, uvědomit si nebezpečí, která z tohoto chování plynou a zaujmout správné stanovisko. Jsou vedeni k vnímání rozdílu mezi zodpovědným a nezodpovědným sexuálním chováním.