O nás

Poradna zdraví realizuje aktivity v oblasti podpory zdraví a zdravotní prevence. Vznikla v roce 2005 pod Zdravotním ústavem Olomouc. V současnosti  je zastoupena dvěmi fyzickými osobami – Mgr. Jolanou Keprtovou a Ing. Radkou Prokešovou, členkami Národní sítě podpory zdraví, z.s.

Zabýváme se

  • zdravotně výchovnou a vzdělávací činností
  • realizací projektů, aktivit a kampaní podpory zdraví a prevence nemocí
  • poradenskou a konzultační činností
  • organizováním a realizací zájmových aktivit a propagací účelného trávení volného času